Ανακοινώσεις

eclass

Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης

Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πραγματοποιούν ασύγχρονα διαδικτυακά μαθήματα με τους μαθητές τους.

Webex

Πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

e-me

Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης

Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πραγματοποιούν ασύγχρονα διαδικτυακά μαθήματα με τους μαθητές τους.

Οι μαθητές μας πολίτες του Κόσμου!